725 555 331
Napište nám kdykoliv! levnadrogerie.info@seznam.cz

Formulář odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem
Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Prodávající
LARIDO s.r.o. , petržílkova  2707/38, Praha 5-Stodůlky, 158 00 IČ: 116 39 903
Internetový obchod: www.levnadrogerie.info
E-mailová adresa: levnadrogerie.info@seznam.cz
Telefonní číslo: +420 725 555 331

Kupující (spotřebitel)

Jméno a příjmení: ______________________________________

Adresa: ______________________________________

Telefon: ______________________________________

E-mail: ______________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

Číslo objednávky: ______________________________________

Datum objednání: ______________________________________

Datum převzetí: ______________________________________

Specifikace zboží ______________________________________

Žádám o vrácení peněžních prostředků

Na bankovní účet č. ______________________________________

V ___________________ dne ___________________ ____________________________________

podpis

Nepoškozené zboží zašlete přes KOD pro zpětnou zásilku (92825480) Reklamované zboží zabalíte a podáte na kterekoliv pobočce Zasilkovny - při podaní uvedete kod pro zpětnou zásilku.(nic neplatíte - zásilku platí e shop)

Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).
Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.